ABOUT

“Everything starts from a dot.” – Wassily Kandinsky     (NL)

Albert Fröling werd op 24 februari 1982 geboren in Winschoten als zoon van een Nederlandse vader en Chinese moeder. 

Na de middelbare school heeft Albert studies gevolgd in Marketing en Communicatie. Na het behalen van zijn bachelor is Albert grotendeels werkzaam geweest als consultant/manager bij een grote organisatie in de financiële dienstverlening. Nooit, ondanks de grote passie van zijn vader, had Albert gedacht om verf en doek te gebruiken om zichzelf te uiten en ideeën vast te leggen. Tot 2015…

De vader van Albert, Herman, schilderde graag. Hij deed dit in fases waarin hij experimenteerde met elementen uit verschillende kunststromingen. In Herman’s jongere jaren (de jaren ‘60 en ‘70) schilderde hij vooral abstract. Later, tijdens de jeugd van Albert, begon hij ook met het schilderen van landschappen, zeegezichten en boerderijen. In de jaren voordat Herman overleed (2012) richtte hij zich wederom op abstract, non-figuratieve schilderijen. Veel later ontdekte Albert een groot aantal van zijn vaders abstracte schetsen, tekeningen en schilderijen (uit de jaren ’60) die hij nooit eerder had gezien.

Het vinden van zijn vaders oude werk, is voor Albert het moment geweest dat hij zich is gaan verdiepen in abstract expressionisme en de verschillende grote namen uit het Amerikaans abstract expressionisme. Mark Tobey, Joan Mitchell en Jackson Pollock maar ook vele anderen waren en zijn voor Albert een grote inspiratiebron. 

————————————————————–

Beschrijving proces:

Het spelen van Jazz uit de 40er en 50er Jaren maar ook moderne jazz stelt me in staat en helpt me het werk te maken dat ik maak omdat het mij in de tijd van de abstract expressionistische beweging brengt. Zoals goed te zien is, heeft deze beweging een belangrijke invloed op mijn werk gecombineerd met herinneringen uit mijn jeugd.

In mijn werken gebruik ik technieken uit het abstract expressionistische genre en combineer ik deze. Juist door het combineren van deze technieken voel ik me vrij, zonder regels en beperkingen, met alleen het lege doek en mijn intuitie voor het bepalen van de volgende stappen.

Het enige aspect dat ik kies voordat ik met een schilderij begin, is de basis. De opvolgende stappen ontstaan onbewust en spontaan in de verschillende series waar ik op dat specifieke moment aan werk.

In mijn werk gebruik ik verschillende materialen. Van acryl tot industriële verven, lakken en verf op oliebasis. Door verschillende technieken te gebruiken en te combineren, zoals dripping, pouring, , oude kwasten, het werken met een paletmes als ook incidenteel met mijn handen zorgt voor de effecten, diepte en het gebruik van kleuren dat je in mijn werken ziet.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is dat ik mijn intuitie en instinct aan de slag laat gaan. Na een sessie of enkele sessies kan het soms dagen, weken duren voordat ik verder ga met het schilderij. In deze tijd kijk ik naar en observeer ik het schilderij, probeer aan te voelen wat het schilderij nodig heeft zonder direct te weten en te besluiten wat de volgende stap zal zijn. Mijn intuitie en instinct spelen een belangrijke rol in de wijze waarop ik technieken, materialen en kleuren gebruik.

————————————————————–

Naam:                              Albert Fröling

Geboren:                         1982

Nationaliteit:                     Nederlands

Kunstopleiding:                Autodidact

Kunstvormen:                  Schilderijen

Kunstperiode:                  Hedendaags

Kunststroming:                Abstract Expressionisme

Actieve periode:              2015 – heden

“Everything starts from a dot.” – Wassily Kandinsky     (ENG)

Albert Fröling was born on February 24, 1982 in Winschoten as the son of a Dutch father and Chinese mother. 

After high school, Albert followed studies in Marketing and Communications. After earning his bachelors degree, Albert has mostly worked as a consultant / manager at a large financial services organization. Never, in spite of his fathers’ passion for art, did Albert ever consider using paint and canvas to express himself and to record his ideas. Until 2015…

Albert’s father, Herman, loved to paint. He did this in stages during which he experimented with elements from different art movements. In Herman’s younger years (60s and 70s), he painted mostly abstract art. Later, during Albert’s childhood, he also started painting landscapes, seascapes and farms. In the years before he died (2012), Herman created mainly abstract and non-figurative works on canvas. Years later, Albert discovered a large number of his father’s abstract sketches, drawings and paintings (from the 60s), which he had never seen before.

Finding his father’s old work, marks the moment that Albert started to delve into abstract expressionism with a special interest in the big names of the American abstract expressionism. Mark Tobey, Joan Mitchell and Jackson Pollock and many more were and still are a great inspiration to Albert. 

————————————————————–

Process description:

Playing jazz music from the 40’s, 50’s but also modern jazz allows and helps me to make the work i make because it gives me the feeling of the abstract expressionism movement, which you can see has a big influence in my work, combined with memories of my youth.

It’s about using techniques that were used in that period, combining these techniques and giving my own twist to it. It’s about feeling free, no boundaries, only the empty canvas and my intuition to do the job.

The only aspect I choose before i begin a painting is the base colour. The next step(s) arise spontaneously in the different series I’m working on at a specific moment.

In my work I use different materials. From regular acrylics to industrial paints, housepaint and oil based paints and by using different techniques like dripping, pouring but also working with old brushes, pallet knife as well as sometimes with my hands… That’s how I achieve the effects, depth and use of colour that you see in my work.

An important aspect in my work is that I let my intuition and instinct do the job. After a painting session, it sometimes happens that I let a canvas rest for days or weeks before continuing. In this time observing how the painting develops, looking at what it needs without knowing and deciding what the next step will be. Intuition and instinct play an important role in the way I combine techniques, use of material and use of colour.

————————————————————–

Name:                         Albert Fröling

Year of birth:               1982

Nationality:                  Dutch

Art Education:             Self-taught

Arts:                            Paintings

Art Period:                   Modern

Art Movement:             Abstract Expressionism

Active:                          2015 – now