Albert (23) (1)-1

ABOUT

“Everything starts from a dot.” – Wassily Kandinsky     (NL)

Albert Fröling werd op 24 februari 1982 geboren in Winschoten als zoon van een Nederlandse vader en Chinese moeder. 

Na de middelbare school heeft Albert studies gevolgd in Marketing en Communicatie. Na het behalen van zijn bachelor is Albert grotendeels werkzaam geweest als consultant/manager bij een grote organisatie in de financiële dienstverlening. Hier is hij op dit moment nog werkzaam. De creatieve elementen binnen de verschillende functies die hij heeft vervuld binnen dit bedrijf, spreken hem nog altijd enorm aan.

Nooit, ondanks de grote passie van zijn vader, had Albert gedacht om verf en doek te gebruiken om zichzelf te uiten en ideeën vast te leggen. Tot 2015…

De vader van Albert, Herman, schilderde graag. Hij deed dit in fases waarin hij experimenteerde met elementen uit verschillende kunststromingen. In Herman’s jongere jaren (de jaren ‘60 en ‘70) schilderde hij vooral abstract. Later, tijdens de jeugd van Albert, begon hij ook met het schilderen van landschappen, zeegezichten en boerderijen. In de jaren voordat Herman overleed (2012) richtte hij zich wederom op abstract, non-figuratieve schilderijen. Veel later ontdekte Albert een groot aantal van zijn vaders abstracte schetsen, tekeningen en schilderijen (uit de jaren ’60) die hij nooit eerder had gezien.

Het vinden van zijn vaders oude werk, is voor Albert het moment geweest dat hij zich is gaan verdiepen in abstract expressionisme en de verschillende grote namen uit het Amerikaans abstract expressionisme. Mark Tobey, Joan Mitchell en Jackson Pollock maar ook vele anderen waren en zijn voor Albert een grote inspiratiebron. 

————————————————————–

Beschrijving werk:

In de schilderijen die Albert maakt, worden verschillende soorten verf gebruikt. Dit varieert van olieverf tot acrylverf, verdund en onverdund om de effecten te kunnen bereiken die je in zijn doeken terugziet. De keuze voor het soort verf, de kleuren evenals de wijze waarop de verf op het doek wordt aangebracht, laat hij afhangen van het gevoel op dat moment. Voor het het aanbrengen van de verf gebruikt hij verschillende attributen. 

“Mijn doeken zijn vaak een complexe vertaling van mijn gevoel, doeken zonder begin maar ook zonder eind.”

————————————————————–

Naam:                              Albert Fröling

Geboren:                         1982

Nationaliteit:                     Nederlands

Kunstopleiding:                Autodidact

Kunstvormen:                  Schilderijen

Kunstperiode:                  Hedendaags

Kunststroming:                Abstract Expressionisme

Actieve periode:              2015 – heden

“Everything starts from a dot.” – Wassily Kandinsky     (ENG)

Albert Fröling was born on February 24, 1982 in Winschoten as the son of a Dutch father and Chinese mother. 

After high school, Albert followed studies in Marketing and Communications. After earning his bachelor, Albert has mostly worked as a consultant / manager at a large financial services organization. He currently still works here. The creative elements within the various positions he has held in this company, still speak to him.

Never, in spite of his fathers’ passion for art, did Albert ever consider using paint and canvas to express himself and to record his ideas. Until 2015…

Albert’s father, Herman, loved to paint. He did this in stages during which he experimented with elements from different art movements. In Herman’s younger years (60s and 70s), he painted mostly abstract art. Later, during Albert’s childhood, he also started painting landscapes, seascapes and farms. In the years before he died (2012), Herman created mainly abstract and non-figurative works on canvas. Years later, Albert discovered a large number of his father’s abstract sketches, drawings and paintings (from the 60s), which he had never seen before.

Finding his father’s old work, marks the moment that Albert started to delve into abstract expressionism with a special interest in the big names of the American abstract expressionism. Mark Tobey, Joan Mitchell and Jackson Pollock and many more were and still are a great inspiration to Albert. 

————————————————————–

Work method:

Different types of paint are used in the paintings Albert makes. This varies from oil to acrylic paint, diluted and undiluted, to achieve the effects you see on canvas. The choice for the type of paint, the color as well as the way in which the paint is applied, depends on his feelings at that time. He uses different attributes to apply the paint. 

“My paintings are often a complex translation of my feelings, paintings without beginning nor end.”

————————————————————–

Name:                         Albert Fröling

Year of birth:               1982

Nationality:                  Dutch

Art Education:             Self-taught

Arts:                            Paintings

Art Period:                   Modern

Art Movement:             Abstract Expressionism

Active:                          2015 – now